Jie Chen

2018

  • Tian, Qiang, Guanyun Yan, Liangfei Bai, Jie Chen, Dong Liu, Liang Chen, Liangwei Sun, et al. 2018. “Calibration Of The Suanni Small-Angle Neutron Scattering Instrument At The China Mianyang Research Reactor”. Journal Of Applied Crystallography 51.
    View